K2 rulluisu loosimängu tingimused

Loosimängu tingimused:
1. Perioodil 26.04.2023 kuni 31.05.2023 toimub tarbijamäng, mida korraldab FB Drinks OÜ, registrikood 12384129, asukoht Pärnu mnt 142/4, Tallinn 11317, +372 56251786, e-mail info@fbdrinks.ee (edaspidi kampaania Korraldaja).
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalemiseks ning auhinna võitmiseks tuleb osta GRAM® e-poest mistahes maitse. Loosis osalemine toimub automaatselt peale ostu sooritamist.
4. Kampaanias osalevad kõik eraisikute poolt GRAM® toodete ostud, mille kuupäev jääb ajavahemikku 26.04.2023 kuni 31.05.2023.
5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse, osalevad loosimises, milles loositakse välja:
– 1 paar (meeste või naiste) K2 rulluiske väärtusega kuni 280€ jaehinnas.
6. Võitja loositakse 02.06.2023 ning võitjaga võetakse e-maili teel ühendust. Võitjal tuleb Korraldajale edastada vajalikud andmed 7 päeva jooksul. Võitja eesnimi avaldatakse sotsiaalmeedias (Facebook ja Instagram).
7. Loosis osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane.
8. Võitja, kes jätab auhinna tähtaegselt vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.
9. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
10. Loosimises osaledes nõustud saama GRAM® uudiskirju.
11. Loosis ei saa osaleda GRAM® töötajad ja nende esimese ringi pereliikmed.
12. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.
13. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada lisaväärtuste väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
14. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult FB Drinks OÜ, Pärnu mnt 142/4, Tallinn 11317 või e-posti aadressil info@fbdrinks.ee.