Võida Rally Estonia VIP-pääsmed

Fat Burner WRC Rally Estonia suursponsor

1. Perioodil 12.08.2020 kuni 25.08.2020 toimub tarbijamäng Fat Burneri veebipoes, mida korraldab FB Drinks OÜ, registrikood 12384129, asukoht Kastani 1, VIljandi 71017, +372 56251786, e-mail info@fbdrinks.ee (edaspidi kampaania Korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks ning auhinna võitmiseks tuleb osta Fat Burneri veebipoest (www.fatburner.ee) mis iganes Fat Burneri toode. Esitades tellimuse, osaleb Ostja automaatselt loosimises. Osalemiste arv ei ole piiratud ning tingimuseks on vaid see, et tehakse tellimus Fat Burneri veebipoest.

4. Kampaanias osalevad kõik allpool olevas nimekirjas nimetatud Fat Burneri toodete ostud, mille kuupäev jääb ajavahemikku 12.08.2020 kuni 25.08.2020. Osalemine on tellimuse eduka sooritamise korral automaatne.

4740077004094 Fat Burner roheline tee

4740077004544 Fat Burner jõhvika

4740077004360 Fat Burner sidrun

5.     Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse, osalevad loosimises, milles loositakse välja

1 x 2 WRC Rally Estonia VIP-pääset (https://rallyestonia.ee/vip)

1 x 2 WRC Rally Estonia RP-12 rallipääset (https://shop.rallyestonia.ee/#rp-12)

6.    Võitjad loositakse hiljemalt 25.08.2020 aasta ning võitjatega võetakse veel samal päeval ühendust. Võitjatel tuleb Korraldajale edastada vajalikud andmed hiljemalt 26.08.2020, et ürituse korraldaja jõuaks rallipassid õigeaegselt vormistada. Võitjatega võetakse ühendust nii meili teel kui ka telefonitsi.

7.    Võitja, kes jätab auhinna tähtaegselt vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.

8.    Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

9.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

10.     Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada lisaväärtuste väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

11.     Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult FB Drinks OÜ, Kastani 1, Viljandi 71017 või e-posti aadressil info@fbdrinks.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.fatburner.ee.